Německé město je každý rok na jaře zaplaveno vodou. Toto řešení je hodné potlesku. Inspirují se ním také česká města?
S měnící se klimatem se stále více téma povodní objevuje i na našem českém území. Vylitá koryta řek dokáží s lehkostí přenášet i obrovské věci a lidem už nezbývá nic jiného, ​​jen evakuace. Naštěstí existují moderní technologie, které dokáží pomoci v boji proti povodním.

bariera zaplavy1

 

 
Na tomto obrázku můžete vidět, jak se před potencionálním nebezpečím vylité Dunaje brání v jednom rakouském městě. Zajímavé technické řešení umožnilo obyvatelům evropských zemí žít bez obav ve svých domovech.

bariera zaplavy2

Vynález se nazývá mobilní ochranná zeď. Na první pohled se zdá, že tento kovový plot nedokáže udržet tuny vody. Nicméně, tento systém je testován v praxi a úspěšně prokázal svou účinnost.

bariera zaplavy3

 

 
Tajemství spočívá ve speciálním žlábkovém napájení betonové bariéry. V těchto drážkách jsou pevně vloženy ocelové šrouby a k nim se podle pořadí upevňují hliníkové příčky s gumovým těsněním.

bariera zaplavy4

Když záplavy nehrozí, kovové komponenty odpočívají ve skladech. V případě nebezpečí jsou hasiči schopni nasadit ochranné zdi do pár hodin.

Samozřejmě, že pouze horní část stěny není ohraničená. Betonová ochranná stěna je zabudována do země do hloubky jednoho metru. Pod ní se nacházejí i multi-metrové železobetonové tyče s hydroizolací.

bariera zaplavy5

 

 
Bohužel, tato technika nefunguje v horách, protože tam voda přichází mnohem rychleji. Naopak, v rovinatých městech se ochranný systém stal pomocí číslo jedna.

Na videu níže můžete vidět rekordní záplavy z roku 2013. Zdá se být až neuvěřitelné, že takové tenké kovové ploty byly schopny ubránit město před vodní zkázou. Myšlenka, co by se stalo, kdyby mezi obyvateli a vodou nestála tato stěna, je nepředstavitelná.