Chcete znát recept na šťastný život? Podle východních kultur tkví tajemství v těchto 7 pravidlech čistoty
Východní civilizace se odedávna věnovali očistě mysli i těla. Nejstarší kultura již tisíce let hromadí znalosti a pozorování a poctivě jejich zaznamenává. Chcete vědět, jak dosáhnout šťastného života? Inspirujte se moudrostí Orientu.

Tradice říká, že šťastný člověk může být ten, který má čistou mysl, ale i tělo. Touto starou tradicí se řídí potomci kultur blízkého východu dodnes. Populární spisovatel a filozof Fethullah Gu věří, že moudrost Východu je zdrojem světla, které očišťuje duši a pomáhá lidem pochopit pravdu. Těchto 7 pravidel čistoty jeho slova jen potvrzuje.

Čisté ruce

Ruce by nikdy neměli brát ani se dotýkat toho, co nepatří jejich majiteli. Jen tak si srdce člověka, jehož ruce jsou čisté, udrží čistotu srdce i čistotu mysli. Čisté ruce poctivého člověka by neměly celý život jen počítat nahromaděné jmění a už vůbec ho sdílet s ostatními. Chvastnústvo a pýcha přinášejí utrpení.

pravidla cistoty1

 

 
Čisté uši

Uši čistého a spravedlivého člověka by nikdy neměly poslouchat rozzlobených lidí. Plody pomluvy a klevetění nikdy srdci takového člověka nepřidají na krásné ani čistotě. Čisté uši vědí, co je důležité slyšet a tomu ostatnímu se vyhýbají.

Čisté oči

Nenávist, vztek a žárlivost jsou největším nepřítelem čistých očí. Protože oči poskvrněné těmito negativními vlastnostmi jsou právě ty, které na druhých dívají křivě pro to, co sami nemají. Čisté oči si vždy hledí jen do svého talíře.

pravidla cistoty2

 

 
Čisté ústa

Čisté ústa nikdy nepoužívají hloupé slova, protože to ovlivňuje mysl a vnitřní zrak jejich majitele. Pověst člověka, který vypouští z úst hanlivé slova, bude už navždy poskvrněna a toto břemeno mu nikdo nikdy neubere.

Čisté tělo a oblečení

Člověk s čistým srdcem udržuje v čistotě i své tělo a svůj oděv. Toto pravidlo je důležité dodržovat nejen ve společnosti, ale i doma. Člověk čistého srdce ví, že oděv a čistý zevnějšek je projevem úcty vůči těm, s nimiž zasedá za jeden stůl. A takový člověk si stejně ctí svou rodinu, jak cizince.

pravidla cistoty3

 

 
Čistá mysl

Negativní myšlenky neprichodia k čisté mysli. Protože člověk čisté mysli nikdy nepřipustí takové myšlenky, které by ho emocionální ovlivňovaly a ničili mu jeho duševní a časem i fyzické zdraví. Nelze se litovat a vzdávat. Člověk čisté mysli je šťastný sám se sebou.

Čistota srdce a duše

Upřímnost a taktní slova jsou výsadou lidí nosících v hrudi čisté srdce. Milovat a dělat věci od srdce, bez zištných důvodů, dokáže jen čisté srdce a čistá duše. Láska si nikdy neklade žádné podmínky.

pravidla cistoty4

Lidé východní kultury věří, že pokud se budou držet těchto sedmi pravidel čistoty, dokáží svůj život změnit k lepšímu a obrátit i své srdce na dobré. Být čistým na těle v přeneseném významu neznamená nic víc a nic méně, než mít dobré srdce. Kdybychom se všichni drželi těchto pravidel, na světě by nebyla nepřízeň ani zlo.